Grolsch visie op een gezonde Nederlandse horecamarkt

                                            logo groen zilver

 

Koninklijke Grolsch N.V.                                              
Visiedocument

 

Enschede, januari 2013


De Nederlandse horecamarkt
De afgelopen weken heeft de media veel berichtgeving gedaan over de verschillende rapporten van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) met betrekking tot de Nederlandse horecamarkt. Deze berichtgeving is erg gekleurd en in onze ogen te eenzijdig.

Vanuit Grolsch vinden we het absoluut een goede zet van KHN om te proberen de feiten van de horecasector op een rij te krijgen. Inhoudelijk verschillen we echter op een groot aantal punten behoorlijk van mening. KHN legt volgens ons teveel nadruk op een vermeende negatieve invloed van brouwerijen. Voor een evenwichtig beeld van de huidige situatie en de juiste balans op basis van feiten en visie geven we vanuit Grolsch hierbij onze kijk op de Nederlandse horecamarkt en een reactie op een aantal conclusies van KHN
.

Grolsch visie op een gezonde Nederlandse horecamarkt
Ondernemerschap is Vakmanschap
Het is alom bekend dat de Nederlandse horecamarkt moeilijke tijden doormaakt. De bierconsumptie in Nederland is al vele jaren licht dalend en in diezelfde periode hebben we te maken gekregen met een rookverbod, een financiële crisis, een veranderende consumentenbehoefte en een groeiende accijnskloof met de ons omringende landen. Allemaal marktontwikkelingen die een negatief effect hebben op de bieromzet in de Nederlandse horeca. In de huidige discussie over de Nederlandse horeca wordt de impact van de markt op het reilen en zeilen van onze horecaondernemers vaak onderschat. Juist in deze tijd van crisis letten consumenten extra goed op de kosten. Ze zijn selectiever en kritischer. Dat betekent dat de horeca in het algemeen zich meer moet inspannen om aan de verwachtingen van de gast te voldoen.

Horecaondernemers krijgen in de huidige moeilijke markt enorme uitdagingen voor de kiezen. Zoals voor alle bedrijven geldt - inclusief brouwerijen, zijn er ondernemers die daar goed mee omgaan en succesvol zijn en blijven. Anderen hebben daar meer moeite mee. Goede horecaondernemingen blinken uit in ondernemerschap. Zij voeren sterke merken, komen met het juiste productaanbod, bieden goede kwaliteit en service, hebben hun bedrijfsvoering en financiële basis op orde. De horecaondernemer is daarbij de spil, die van verschillende kanten ondersteuning en advies nodig heeft. Ondersteuning en advies van onder meer leveranciers, groothandels, banken, een goed functionerende brancheorganisatie en van brouwerijen.

Vanuit Grolsch willen we ons samen met horecaondernemers sterk maken voor topkwaliteit. Topkwaliteit wat betreft het bier en de smaak, maar ook qua tappen, bediening en de gehele bedrijfsvoering. We willen werken aan een constante kwaliteitsverbetering binnen horecabedrijven. We hebben immers een gezamenlijke ambitie: het perfecte bier serveren en zorgen dat de gast tevreden is. Het vakmanschap van de ondernemer en de ondersteuning van een aantal partijen daaromheen zijn wat ons betreft essentieel. Ondernemerschap is Vakmanschap.

Reactie op conclusies en uitspraken KHN
De afgelopen maanden heeft KHN veel publiciteit gezocht én gekregen voor haar analyses van de Nederlandse horecamarkt. Graag willen we vanuit Grolsch reageren op een aantal onderwerpen die in de rapporten van KHN worden uitgelicht.

Gebonden versus ongebonden klanten
Eén van de conclusies uit de rapporten van KHN is dat de Nederlandse biermarkt op slot zit door teveel bindingen en dat dit het succes van de horecaondernemingen beperkt. Vanuit Grolsch denken we daar anders over. Volgens ons zit de biermarkt helemaal niet op slot. Wij ervaren dat jaarlijks 8 tot 10% van de horecaklanten wisselt van brouwerij. KHN meent dat bruikleen daarbij een beperking veroorzaakt. Dit is onjuist aangezien de nieuwe brouwer altijd de in bruikleen zijnde apparatuur overneemt. Horeca-ondernemers bevestigen ons op dit punt, aldus de eigen rapporten van KHN (rapport 1, pagina 74 en 80; rapport 2, pagina 6).

Prijs van bier in horeca
Grolsch bevestigt het heersende beeld dat de bierprijs in de supermarkt veel lager is dan in de horeca, maar dit geldt tegelijkertijd ook voor de prijs van een kop koffie en een portie bitterballen. De consumentenprijs van een glas bier wordt uitsluitend door de horecaondernemer zelf vastgesteld en deze wordt bepaald door veel verschillende variabelen. Denk bijvoorbeeld aan de service en personeelskosten van de betreffende ondernemer. Wij ondersteunen horecaondernemers om het vakmanschap te verhogen. Daar hoort een efficiënte bedrijfsvoering bij, waarvan uiteindelijk ook de consument profijt heeft.


Om de discussie over de prijs in perspectief te plaatsen: de inkoopprijs van bier die wij als brouwer doorberekenen is minder dan 1/5 deel van de verkoopprijs van een glas bier. Volgens het derde rapport van KHN is de prijs van een fluitje in het café de afgelopen 11 jaar € 0,73 duurder geworden (rapport 3, pagina 20). Hiervoor zijn verschillende redenen. De inkoopprijs van bier ligt echter nog steeds onder de € 0,50 per fluitje. Daarmee kunnen we concluderen dat deze inkoopprijs van bier niet verantwoordelijk kan zijn voor de consumentenprijsstijgingen.

Financieringen
Door financieringen te verstrekken en apparatuur in bruikleen te geven stellen wij veel horecaondernemers in staat een eigen bedrijf te beginnen. Daarnaast komt het voor dat wij financieren, omdat wij nu eenmaal al jaren zaken doen met een horecaondernemer en we vertrouwen hebben dat hij/zij een tijdelijk moeilijke periode wel te boven komt. In ruil voor een financiering vragen we een tegenprestatie in de vorm van het verkopen van onze bieren. Financieringen door ons als brouwer zijn nodig omdat banken en vastgoedondernemers in de praktijk veelal niet bereid zijn om financieringen aan horecaondernemers te verstrekken. De horecasector wordt als te risicovol beschouwd. Vanuit Grolsch zouden we dit graag anders zien. De realiteit is echter dat de bereidheid van banken en vastgoedondernemers door de crisis eerder is afgenomen dan toegenomen.

Meerdere biermerken op de tap
KHN suggereert dat de oplossing voor de hoge bierprijzen moet worden gevonden in concurrentie op de tap. De praktijk is echter dat veel cafés op dit moment al meerdere bieren op de tap hebben en meerdere - veelal kleinere, lokale - biermerken in fles verkopen. Belangrijk is of er vraag is naar meerdere pilsmerken op de tap in één horecabedrijf. De horecaondernemers die niet verbonden zijn aan een brouwer, hebben namelijk over het algemeen ook maar één biermerk op de tap. Blijkbaar vragen consumenten in de praktijk niet of nauwelijks naar andere biermerken op tap zoals KHN verkondigt.

Hoe verder?
KHN geeft in haar rapporten aan dat voor het rendement van een horecaonderneming drie elementen van belang zijn: gebondenheid, ondernemerschap en bedrijfsgrootte. Zij focust in haar rapporten volledig op gebondenheid. Onze ervaring daarentegen is dat juist de kwaliteit van het ondernemerschap cruciaal is. Grolsch wil samen met de horecaondernemer op een positieve manier werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit in de horeca. Daar worden niet alleen de horecaondernemer en Grolsch beter van, maar vooral ook de gast. We willen investeren in een constante kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering, op basis van onze jarenlange ervaring met duizenden klanten. Ondernemerschap is immers Vakmanschap! Vanuit Grolsch zijn we uiteraard bereid om met constructieve partners een constructief gesprek aan te gaan over de verbetering van de Nederlandse horecasector.


Relevante links:

http://stirlitz-bnr.crossmediaventures.com/downl/bnr/20130204/123200/1800

   (30 minuten)

- http://stirlitz-bnr.crossmediaventures.com/downl/bnr/20130204/130000/900

  (15 minuten)