• NL
  • EN

Water

Onze kijk en ambitie
In Nederland hebben we niet - zoals vele andere landen ter wereld - te maken met een watertekort van structurele aard. Maar dat betekent óók niet dat we er niet zuinig mee moeten omgaan! Grolsch kiest er voor om haar waterverbruik verder te reduceren. Het streven is om het waterverbruik in 2015 met 25% te verminderen ten opzichte van het waterverbruik in 2008. Dit is een ambitieuze doelstelling. Concreet betekent dit dat we ons richten op het terugbrengen van de hoeveelheid water per hectoliter bier. We komen van 4,6 hl water/hl bier in 2008 en we willen dit terugbrengen naar 3,3 hl water/hl bier in 2015.

Onze activiteiten
Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het waterverbruik te reduceren:

  • Biologische afvalwaterzuivering haalt 80 tot 85% van vervuiling uit afvalwater.
  • Biogas vrijkomend uit waterzuivering dekt, op jaarbasis, gemiddeld 17 à 19% van onze aardgasbehoefte.
  • Waterbesparingprojecten bij gebruik spoelmachines en krattenwassers.
  • Grolsch scoort in jaarlijkse benchmark qua watergebruik bij top 30% beste bedrijven.
  • Stimuleren van bewust gebruik van water bij medewerkers.

  • Side Image