• NL
  • EN

Energie en CO2

Onze kijk en ambitie
Bier brouwen kost energie. Niet alleen het brouwproces, maar ook het vervoer van ons bieren, de fabricage van flessen en het koelen van het eindproduct. Om het milieu minder te belasten probeert Grolsch het energieverbruik verder terug te dringen. Dat doen we aan de hand van energie-efficiƫnte investeringen.

De aantoonbare klimaatsverandering door menselijk handelen, het op langere termijn schaars worden van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren voor Grolsch om de energie-efficiency en de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Grolsch heeft als doelstelling het energieverbruik in 2015 met circa 35% te reduceren ten opzichte van het energieverbruik in 2005. Concreet betekent dit dat we het energieverbruik willen terugbrengen van 136.1Mj/hl in 2005 naar 87,40 Mj/hl in 2015.

Logistiek
Ook op het gebied van transport en logistiek zet Grolsch zich in voor duurzaamheid. Het afgelopen financieel jaar hebben we 92,5 procent van al onze containerexport naar onder andere Afrika/ Verenigde Staten/ Canada via de binnenvaart naar Rotterdam verstuurd. De keuze voor binnenvaart in plaats van wegtransport betekent aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Grolsch ziet het als taak om bij afnemers en vervoerders de voordelen van binnenvaart te benadrukken.

Lean and Green Award
Op 10 november 2011 ontving Grolsch uit handen va Minister Schultz de Lean and Green Award voor Logistiek die symbool staat voor duurzame logistiek. De award geeft aan dat Grolsch op de goede weg is.


Onze activiteiten
Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het energieverbruik te reduceren:

  • Projecten efficiĆ«nter energiegebruik in Supply Chain (Productie en afvulling).
  • Het beperken van warmteverlies in brouwerij en kantoren.
  • Efficienter instellen van ventilatie in brouwerij en kantoren.
  • Nieuw type verlichting bij afvullijnen.
  • Produceren van meer biogas (= groene energie) uit de eigen afvalwaterzuivering.
  • Stimuleren van bewust gebruik van energie bij medewerkers.
  • Verlaging van de druk in de stoomdruk ketels.

Grolsch presteert qua energieverbruik bij de top tien procent van de wereld benchmark van KWA. Deze wordt iedere 4 jaar uitgevoerd onder circa 150 brouwerijen. Op dit moment komt 10% van het totale energieverbruik (incl. electriciteit) van biogas uit de eigen afvalwaterzuivering.

  • Side Image