CO2 en Afval

CO2 en afval reduceren


Onze kijk en ambitie
De aantoonbare klimaatsverandering door menselijk handelen, het op langere termijn schaars worden van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren voor Grolsch om de energie-efficiency en de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Op dit moment komt 18% van het totale energieverbruik (incl. electriciteit) van biogas uit de eigen afvalwaterzuivering. Het totale aandeel duurzaam opgewekte energie van Grolsch bedraagt nu 20%. Grolsch had als doelstelling om in F16 de CO2 uitstoot per hectoliter bier verder te reduceren naar 5,28 kgCO2/hl. Dit is inclusief de groene stroom uitgekomen op 5,38 kgCO2/hl. Zowel SABMiller als Grolsch hebben de doelstelling om de CO2 uitstoot in 2020 met 30% gereduceerd te hebben (tov 2008).

Wat betreft afval streeft Grolsch naar zo optimaal mogelijk hergebruik van afval. Maar liefst 99,8% van de 14.171,50 ton afval wordt hergebruikt! Zo wordt bijvoorbeeld de bierbostel die vrijkomt tijdens het brouwen, verkocht als veevoer aan boeren door heel Nederland, wordt gist hergebruikt in de farmaceutische sector en worden onze etiketten hergebruikt in de baksteenindustrie. We gebruiken lichtgewicht verpakkingen en zorgen voor hergebruik van flessen. Maar liefst 15.000 ton van onze oude pilsfles is afgelopen jaar hergebruikt. Daarnaast stimuleren wij recycling, dat bespaart grondstoffen én het is minder belastend voor het milieu.


Logistiek
Ook op het gebied van transport en logistiek zet Grolsch zich in voor duurzaamheid. Het afgelopen financieel jaar hebben we 92,5 procent van al onze containerexport naar onder andere Afrika/ Verenigde Staten/ Canada via de binnenvaart naar Rotterdam verstuurd. De keuze voor binnenvaart in plaats van wegtransport betekent aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Grolsch ziet het als taak om bij afnemers en vervoerders de voordelen van binnenvaart te benadrukken.

Onze activiteiten
Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het energieverbruik te reduceren:

 

- Projecten efficiënter energiegebruik in productie.
- Het beperken van warmteverlies in brouwerij en kantoren.
- Efficienter instellen van ventilatie in brouwerij en kantoren.
- Produceren van meer biogas (= groene energie) uit de eigen afvalwaterzuivering.
- Stimuleren van bewust gebruik van energie bij medewerkers.
- Zuinig omgaan met grond- en hulpstoffen en verpakkingsmaterialen.
- Retoursysteem flessen/kratten.
- In kaart brengen van de impact van verpakkingen op milieu (Levenscyclus Analyse).
- Hergebruik afvalstoffen en reststoffen.
- Inzet Biobekers (bekers van afbreekbaar kunststof) op festivals.
- Inzet van recyclebare kunststof pallets.
- Gebruik van lichtgewicht kroonkurken.  • Side Image